Enda möjligheten att få till en förändring är att vi gemensamt säger ifrån. Både Falu kommun och Dalarnas landsting behöver en ny ledning.

S, C och MP håller på att förvandla Falun till Borlänges förort

Upprepade gånger under byggnationen av Södra Centrum har vi i oppositionen försökt få majoriteten att lyssna. Vi förstod redan tidigt att beslutet att delvis välja bort dubbelfiliga körbanor skulle skapa stora trafiksäkerhetsproblem.

Att skapa en trafikmiljö där bilförarna i ett av körfälten uppmuntras att öka farten för att överhuvudtaget kunna bli insläppta i nästa körfält och att vid dessa platser anlägga övergångsställen är fullkomligt tanklöst. Trafiksituationen i Södra Centrum är i dag så komplicerad att bilisterna tvingas köra andra vägar och på gator som inte är avsedda för den ökade trafikmängden. På morgnar och eftermiddagar växer bilköerna på Nybrogatan, Vasagatan och Strandvägen för att inte tala om Tiskenparkeringen som nu används som genomfartsled. Detta orsakar stress bland bilisterna och i centrala Falun blir resultatet ökade luftföroreningar till följd av att flödet blir sämre och köbildningen ökar.

Majoritetens nästa projekt är Korsnäsvägen mellan MAX och Origo. Här vill S, C och MP ta bort två körfält för att bara tillåta ett körfält i vardera riktningen. Även inför detta projekt lyfter vi i oppositionen ett varningens finger. Att göra Korsnäsvägen enfiligt och istället anlägga nya cykelbanor utefter sträckan MAX-Origo är ett stolleprov utan dess like då det idag redan finns cykelbanor på vardera sidan av Korsnäsvägen. Det är ett oansvarigt sätt att hantera kommuninnevånarnas resurser. Projektet kommer att ytterligare problematisera trafikflödet i Falun. När köerna växer på den aktuella sträckan befarar vi att biltrafiken istället kommer att flyttas till Kungsgårdsvägen och Vallavägen. Ombyggnationerna i samband med Å-rumsprojektet kommer dessutom ytterligare att spä på den redan nu ansträngda trafiksituationen i centrum.

Som oppositionspartier tvingas vi nu se på medan majoriteten fattar beslut som missgynnar hela vår stad. Att förvandla staden till ett ”Bullerbyn” är inget recept för en livskraftig stadskärna. Tvärtom, Falun riskerar att bli en förort till Borlänge då många falubor redan i dag upplever Borlänge som ett mer lättillgängligt handelscentrum.

"Att skapa en trafikmiljö där bilförarna i ett av körfälten uppmuntras att öka farten för att överhuvudtaget kunna bli insläppta i nästa körfält och att vid dessa platser anlägga övergångsställen är fullkomligt tanklöst."

Att ha ambitionen att öka antal cyklister i Falun är hedervärt men vi måste också vara realistiska. Exempelvis föräldrar i skjutsar-åldern som ska ta sina barn från hemmet till olika fritidsaktiviteter har inte alltid den tiden som krävs att cykla med sina barn. Miljöpolicyn bygger på goda exempel från andra städer, städer som är avsevärt större än Falun och som dessutom inte är landsbygdsstäder. Det går inte att jämföra Falun med städer som Örebro, Linköping och Stockholm som dessutom har en betydligt bättre kollektivtrafik än Falun.

Vi vill inte förvandla Falu stadskärna till en asfaltsdjungel, men vi vill att kloka beslut fattas så att faluborna kan parkera på ett tryggt och smidigt sätt i centrala Falun vilket bidrar till att även handeln kan fortsätta utvecklas istället för att avvecklas. Dessutom måste genomfartslederna fungera på ett bra sätt för att undvika negativ klimatpåverkan och stress. Vi ser fram emot att med väljarnas stöd efter nästa val bringa ordning i Faluns trafikföring.

Oppositionen i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, Falu Kommun

Jon Bylund (L)
Catharina Enhörning (M)
Jan Harald (M)
Anders Lindh (M)
Maud Pettersson (L)
Anders Runström (FAP)
Kent Svens (M)
Veronica Zetterberg (M)

2017-03-29
 
 
vit
vit